Sunday, 7 Mar 2021

37 Comments

  1. Bạn biết cài mật khẩu riêng vào hệ thống của wifi ko? Quyền admin, đổi tên và pass wifi thì dể rồi.. tìm không thấy mục khóa chống thay đổi pass và tên wifi. Mình phát wifi công cộng.

    Reply

Post Comment