Thursday, 22 Apr 2021

6 Comments

  1. Loại gỗ thông ghép thanh này trước mình mua bên công ty GOMINHTIEN về làm đồ nội thất thấy tốt lắm. Mình dùng 2 năm rồi chưa thấy hỏng gì cả. Công nhận loại gỗ thông ghép thanh tốt thật

    Reply

Post Comment