Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì?

Rate this post

Câu hỏi:

Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì?

A. Nhu cầu nhà tại ngày càng nhiều

B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm

C. Diện tích đất trồng có hạn
D. Giữ gìn cho đất không thị thoái hóa

Đáp án đúng C.

Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì diện tích quy hoạnh đất trồng hạn chế, nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao dẫn đến tăng nhu yếu về lương thực, thực phẩm, trong khi đó diện tích quy hoạnh đất trồng hạn chế, thế cho nên phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lí, có hiệu suất cao .

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao dẫn đến tăng nhu yếu về lương thực, thực phẩm, trong khi đó diện tích quy hoạnh đất trồng hạn chế. Vì vậy phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lí, có hiệu suất cao .

Biện pháp sử dụng đất

Mục đích

– Thâm canh tăng vụ .
– Không bỏ đất hoang .
– Chọn cây xanh tương thích với đất .
– Vừa sử dụng đất, vừa tái tạo .
– Tăng sản lượng .
– Tăng diện tích quy hoạnh đất trồng .
– Tạo điều kiện kèm theo sinh trưởng cây xanh .
– Tăng hiệu suất cây cối .

 Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất

Ở nước ta chỉ có đất phù sa ngọt ( chưa bị thoái hoá ) thuộc mạng lưới hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long có độ phì nhiêu tương đối cao .

Hầu hết các loại đất còn lại có tính xấu: chua, mặn, phèn, bạc màu, … cần được cải tạo

Biện pháp cải tạo đất

Mục đích

Áp dụng cho loại đất nào?

– Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ . – Tăng bề dày của lớp đất canh tác . – Có tầng đất mỏng dính, nghèo dinh dưỡng như đất bạc mầu
– Làm ruộng bậc thang . – Hạn chế dòng nước chảy ; hạn chế xói mòn rửa trôi . – Đất dốc ( đồi, núi ) .
– Trồng xen cây nông nghiệp giữa những băng cây phân xanh . – Tăng độ bao trùm đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi . – Đất dốc ; đất cần được tái tạo .
– Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước liên tục . – Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế sửa chữa bằng nước ngọt . – Đất phèn .
– Bón vôi . – Khử chua .

– Đất chua.


Chuyên mục:>https://benhviencongnghe.vn/