Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0. Benhviencongnghe.vn chuyên sửa chữa laptop, macbook, iphome, ipad giá rẻ nhất Hà Nội, HCM
 • Bài hướng dẫn chuyển VGA dưới đây áp dụng cho tất cả dòng main sử dụng chip GMCH (Graphic Memory Controller Hub).

 • Thực hiện trên mainboard DAQT6AMBFO. Nhớ tháo chip PM45 và chip VGA ra đầu tiên. Sau đó thay chip GL40 hoặc GM45 sau cùng (chú ý xem bảng danh sách hỗ trợ CPU, Ram của chip Bắc)

1/ Khối Clock Generator

 • Chuyển R293 = 10k qua R299 (27M_SEL) để báo về chân 13 clockgen rằng mainboard đang sử dụng VGA share
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

 • Chuyển RP51 qua RP50 để đưa tần số 100 mhz (DREFSSCLK và DREFSSCLK#) vào khối DPLL_REF_SSCLK của chip Bắc. Mô tả nguyên văn chân này như sau: Display PLLB Differential Clock for support SSC
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0


 • Chuyển RP48 qua RP47 để đưa tần số 96 mhz (DREFCLK và DREFCLK #) vào khối DPLL_REF_CLK của chíp bắc. Mô tả nguyên văn chân này như sau: Display PLLA Differential Clock non support SSC
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

PPL (Programmable Protocol Language ) ngôn ngữ lập trình giao thức
SSC = Spread Spectrum Clock hay kĩ thuật truyển tín hiệu với băng thông lớn hơn tần số ban đầu hay còn gọi là trải phổ (trải rộng quang phổ)


2/ Khối LVDS

LVDS = Low Voltage Differential Signaling (tín hiệu điện áp vi phân). Đây là cổng truyền tín hiệu hình ảnh lên màn hình LCD của laptop.

a/ Về phần tín hiệu

 • BKLT_CTRL thêm R636 = 0 ôm để điều khiển sáng tối cao áp
 • BKLT_EN thêm R227 = 0 ôm để bật tắt cao áp trên LCD
 • VDD_EN thêm R637 = 0 ôm tắt mở màn hình LCD (khác với tắt mở cao áp LCD)
 • LVDS_IBG thêm R646 = 2.37k nối mass bằng một điện trở để lấy mẫu dòng điện trong khối LVDS
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

 • DDC_CLK = EDIDCLK thêm R640 = 0 ôm, nối vào chân CLK của con ROM trong màn hình LCD, giao tiếp chuẩn I2C
 • DDC_DATA = EDIDDATA thêm R239 = 0 ôm, nối vào chân DATA của con ROM trong màn hình LCD, giao tiếp chuẩn I2C
 • Chuyển 8 cặp điện trở bẹ từ chip Nvidia RP8, RP2, RP3, RP6, R19, R10, R14, R22 qua RP9, RP1, RP4, RP7, RP20, RP11, RP15, RP23


Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

EDID = Extended Display Identification Data (mở rộng hiển thị nhận dạng dữ liệu)

b/ Về phần nguồn

 • VCC_LVDS thêm R223 = 0 ôm; C339; C387 để cấp nguồn 1.8v
 • VCC_TX_LVDS thêm L37; C500; C494; C488; C499 để cấp nguồn 1.8v
 • CTRL_CLK thêm R229 = 10k để cấp nguồn 3.3v điều khiển xung clock cho phần mở rộng chức năng SSC
 • CTRL_DATA thêm R236 = 10k để cấp nguồn 3.3v điều khiển dữ liệu cho phần mở rộng chức năng SSC
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

3/ Khối VGA

a/ Về phần tín hiệu

Khối VGA của dòng main này hơi rườm rà hơn các dòng main khác. Nếu muốn xuất hình cổng VGA 15 pin ta cần hoán đổi vị trí các linh kiện từ Nvidia sang GMCH như sau:

Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0
 • CRT_RED (tia màu đỏ) chuyển R176 qua R179 (0 ôm) và chuyển R172 qua R217 (150 ôm)
 • CRT_GREEN (tia màu xanh lá) chuyển R169 qua R171 (0 ôm) và R 168 qua R221 (150 ôm)
 • CRT_BLUE (tia màu xanh dương) chuyển R164 qua R166 (0 ôm) và R165 qua R215 (150 ôm)
 • CRT_HSYNC (đồng bộ ngang) chuyển R156 qua R216 (33 ôm)
 • CRT_VSYNC (đồng bộ dọc) chuyển R160 qua R220 (33 ôm)
 • CRT_DDC_CLK (chuỗi xung clock) chuyển R566 qua R226 (0 ôm)
 • CRT_DDC_DATA (chuỗi dữ liệu) chuyển R565 qua R228 (0 ôm)
 • CRT_TVO_IREF (Resistor Set and TV Reference Current = tạm hiểu nó dùng 1 con điện trở để thiết lập màu sắc cho quá trình chuyển từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự) thêm R630 (1.02k)
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0

b/ Về phần nguồn
 • Thêm R629 = 0 ôm; C856; C855 để cung cấp và lọc nguồn 3.3v cho khối DAC (Digital Analog Convertter) chuyển đổi tìn hiệu số thành tín hiệu tương tự

 • Thêm R627 = 0 ôm; C852; C853 để cung cấp và lọc nguồn 3.3v cho khối DAC_BG (Band Gap Power) tức là vùng năng lượng trống (xem thêm về chất bán dẫn và lí thuyết vùng năng lượng)
Hướng dẫn chuyển VGA share trên main DAQT6AMBF0